Almen undervisning

Almen undervisning 2019-06-20T08:18:44+00:00

Formål med almenundervisningen

Formålet med almenundervisningen er at forberede eleverne til en ungdomsuddannelse, dels ved at vedligeholde og styrke elevens faglige færdigheder og dels ved at give eleven en positiv oplevelse i et rummeligt og anerkendende læringsmiljø.

Fokus på praksisnær undervisning

Alle skolens elever tilbydes individuel tilrettelagt undervisning i fagene dansk, engelsk og matematik. Vi tilstræber, at eleverne møder en praksisorienteret undervisning, som tager udgangspunkt i værkstedsforløbet. Vores undervisningslokaler er indrettet med fokus på individuelle læreringsstile og eleverne møder variation, alsidighed og bevægelse i vores undervisningstilbud.

Opstart af undervisning og placering på hold

Ved opstart af almenundervisning, tilbydes en psp-screening med henblik på at finde det helt rigtige undervisningstilbud til den pågældende elev. I forbindelse med denne screening, placeres eleven på hold og niveau. Undervisningen foregår typisk i mindre hold, med en lektionsvarighed af ca. 1 time og 15 min.

Udover vores undervisningshold i dansk, engelsk og matematik, udbydes også GF-undervisning, tiltænkt de af vores elever, der skal bestå ”Den centralt stillede optagelsesprøve” i EUD-regi.

I slutningen af skoleåret afvikles vores ”forberedende undervisning” i forbindelse med elevopstart af uddannelse, på gymnasialt niveau.

Ordblindeundervisning

Almenundervisningen har opbygget et tæt og velfungerende samarbejde med VUC omkring ordblindeundervisning, hvor undervisere fra VUC kommer her på skolen med tilbud om afklarings- og undervisningsforløb for ordblinde.

Undervisere

Susanne Pendelmayr & Michael Michelsen
Susanne Pendelmayr & Michael MichelsenTlf.: 6197 2683

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Seneste indlæg