Praktisk info elever

/Praktisk info elever
Praktisk info elever 2019-02-11T14:05:58+00:00

Optagelse

Du skal medbringe målgruppevurderingen og uddannelsesplanen, som du har fået lavet på UU-centret og kan først starte her, når den er afleveret her. Du kan maximalt være elev på produktionsskolen i et år, der er dog en mulighed for forlængelse.
Mødetid Mandag – torsdag 8.00 – 15.15
Fredag 8.00 – 12.45
Du skal på mødetidspunktet være omklædt på værksteder med arbejdstøj.

Problemer

Hvis du får problemer, kan du altid søge hjælp hos dine undervisere eller skolens øvrige an satte. Desuden kommer der regelmæssigt besøg af en socialrådgiver fra Ungdomscenteret, som du også kan tale med.

Sygdom/ Udeblivelse

Hvis du er syg skal du ringe til din værksteds underviser mellem kl. 7.30 og 8.00. Du skal ringe hver dag. Din underviser kan i særlige tilfælde forlange en lægeerklæring. Skolen betaler for lægeerklæringen.Hvis du ikke ringer afbud, betragtes du som udeblevet og du bliver trukket i skoleydelse. Du vil også blive trukket i skoleydelse, hvis du kommer for sent. Du kan ikke sygemelde dig i forbindelse med udeblivelse.

Fællesarrangementer

På skolen afholdes i løbet af året nogle fællesarrangementer, som alle elever forventes at deltage i. Disse arrangementer kan fx. være eks kursioner, temadage, klubaftner og fredagscaféer.
Arrangementerne kan ligge ud over almindelig arbejdstid.

Ferie og fridage

Ferie og enkelt fridage afholdes efter en årsplan, som din underviser har. Der udbetales skole ydelse i ferier. Du kan i særlige tilfælde søge om tjenestefri. Dette skal ske efter aftale med din værksteds underviser i god tid og senest dagen før. Fredage i lige ugenumre har du som udgangspunkt fri, men kig under Ferier og fridage i menuen. Skolen holder sommerferielukket i tre uger.

Elevbetaling.

Du er med i en spiseordning m.m. som indebærer, at der trækkes 20,- kr. om dagen af din skoleydelse. Det betyder at du får formiddagsmad og frokost samt fagligt relevante ekskursioner/ture ud af huset.

Studiekort

Som elev på produktionsskolen kan du få udleveret et studiekort, der giver adgang til rabat ved indkøb i flere af byens butikker, fitness centre samt caféer.

Skoleydelse

På produktionsskolen kan du få udbetalt en skole ydelse. Skoleydelses-sedlen udleveres til dig på skolen nogle dage før udbetaling. Hvis du ikke er til stede denne dag, bliver sedlen sendt hjem til dig. Det er derfor vigtigt, at vi har din rigtige adresse – så husk at fortælle til kontoret, hvis du flytter.

Ugetakst
Under 18 årige 366,00 kr.
Over 18 årige
Hjemmeboende 634,00 kr.
Udeboende 1471,00 kr.

Bank og skattekort

Skoleydelsen er bagudbetalt og optjenes i perioden den 16. til den 15. med efterfølgende udbetaling den sidste hverdag i måneden. Du skal sørge for at aflevere dine bankoplysninger – registreringsnummer og kontonr. Vi henter selv dine skatteoplysninger. Har du ikke tidligere haft skattekort, kontakt da Skat på 72 22 18 18.

Praktik

Du har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed under dit ophold. Tal med din underviser, hvis det er relevant. Du kan først komme i praktik, når du har gået på skolen i en måned.

Fællesidræt

Idrætsværkstedet udbyder forskellige stævner, hvor man som elev har mulighed for at tilmelde sig. Foregår det indendørs, skal du have indendørs sko med.

Forventninger

Vi har en forventning om, at du har lyst til at komme og vil indgå aktivt i og bidrage til både det arbejdsmæssige og det sociale fællesskab på værkstedet.

Der vil på værkstederne være planlagt opgaver, der passer til både nybegyndere og øvede. Det er ikke tilladt at møde påvirket eller at
medbringe øl, spiritus eller andre stimulerende midler. Det er ikke tilladt at medbringe våben af nogen slags. Disse vil i givet fald blive
beslaglagt og der vil ske henvendelse til politiet. Oven nævnte vil i de fleste tilfælde medføre bort visning. Ellers forventer vi, at alle
behandler hinanden ordentligt.Vi håber, du bliver glad for at være elev på Aalborg Produktionsskole, og at du sammen med os vil gøre
produktionsskolen til et sted, hvor også andre unge får lyst til at være.

Arbejdstøj

Hvis du er elev på Håndværk eller i Køkken/kantine får du udleveret arbejdstøj, som SKAL bruges. Du sørger selv for at vaske
tøjet, køkkeneleverne er dog undtaget. På idræt får du udleveret træningsdragt, men du skal selv med bringe andet sportstøj. Tøjet er til låns og skal
afeveres når du stopper.

Rygning

Rygning foregår udenfor, på bestemte tidspunkter på det anviste areal.

Dansk og matematik

Det er muligt at få en afklaring i disse fag, hvis det er nødvendigt for dig. På baggrund af afklaringen kan du så vælge undervisning i de fag, der er relevante for dig.

Forløbsplaner

Du vil løbende lave forløbsplan sammen med din underviser.

Kompetencebevis

Der laves et kompetencebevis, som du får udleveret når du stopper på produktionsskolen

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Seneste indlæg