Om skolen

/Om skolen
Om skolen 2018-06-19T05:49:56+00:00

Information om skolens :

  • Bestyrelse,
  • Målgrupper,
  • Organisation
  • Pædagogiske værktøjer
  • Udslusningsstrategi
  • Værdigrundlag
  • Lovgrundlag
  • Kompetenceudvikling
  • Samarbejdsaftaler

kan findes i skolens virksomhedsplan

Undervisningsmiljøvurdering 2012 kan findes her.

Personalehaandbog

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privatlivspolitik.
I Accept

Skolen blev grundlagt 1. august 1988 i kommunalt regi og fik til huse i nyindrettede lokaler i en tidligere tekstilfabrik.

I skolens første år var normeringen sat til 40 elever, hvilket var meget normalt for produktionsskoler på daværende tidspunkt. Op gennem 90erne udviklede skolens indhold og vejledningsopgave sig fra at være rettet mod beskæftigelse af unge ledige, til at blive mere målrettet på afklaring og forberedelse af vores elever til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Samtidig blev elevtallet udvidet og de fysiske rammer fulgte med indtil vi i 1996 fik en helt ny lovgivning for produktionsskoler.

Pr. 1. januar 1996 overgik alle produktionsskoler i Danmark fra kommunalt regi til Undervisningsministeriet. Vi blev nu en del af det samlede uddannelsessystem for unge mellem 16 og 25 år.

På dette tidspunkt var der fire produktionsskoler i Aalborg, men for at styrke skoleformen valgte man at sammenlægge de tre af skolerne og lukke den fjerde. Dette førte til at skolen med et slag ændrede sig fra at være en skole i mellemstørelsen, der servicerede lokalområdet til at blive én af landets største skoler, der i dag har ca. 220 elever på årsplan. Mange af vores elever kommer nu også fra hele Nordjylland.

Det siger sig selv at dette også kræver større fysiske rammer og vi har derfor løbende udvidet vores lokaliteter.

Pr. 7. november 2007 har skolen samlet alle aktiviteter på Sohngårdsholmsvej 51B.

Vores skoleform gør, at vi hele tiden er i en forandringsproces, hvilket betyder at der til stadighed sker ændringer i såvel vores tilbud som vores fysiske rammer. Derfor vil man også fremover kunne opleve, at skolens historie vil være en beskrivelse af en “ung”skole der altid er i bevægelse.

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Seneste indlæg