Kompetanceudvikling

//Kompetanceudvikling
Kompetanceudvikling 2012-12-03T21:03:47+00:00

De seneste  års kompetenceudvikling på skolen har været strategisk funderet – startende med værdiafklaringsprocessen i 2001, fulgt op af målrettet kompetenceudvikling på de tre afdelinger, lederudvikling og afklaring af mission, vision mv. med ekstern konsulent i 2002.

I 2003 og 2004 deltog alle skolens medarbejdere i Socialfondsprojektet ”Best Practice 2,” der havde som formål at udvikle og afprøve redskaber til udvikling og implementering af strategisk kompetenceudvikling på produktionsskoler. Denne proces afsluttedes med en kompetenceudviklingsplan for de næste 3 år. Det er denne plan vi er i gang med at føre ud i livet, og som danner baggrund for det projekt vi er i gang med under Den Europæiske Socialfond: ”Udvikling i Fællesskab.”

Det overordnede mål for kompetenceudviklingen er:

”- at udvikle det gode pædagogiske arbejde vi laver i værkstederne fra tilfældigt
”fra hånden til munden” til bevidst professionelt pædagogisk arbejde.”
Hovedpunkterne for kompetenceudviklingen er:

 • Værkstedet
  • Kobling mellem læringsrummet og elevens udviklingsopgave
  • Synliggørelse af læringsrummet. (Værkstedet.)
  • Værkstedet – ”den enkelte undervisers laboratorium.”
  • Underviseren som rollemodel. Relationskompetence.
 • Vejledning
  Herunder udvikling af forløbsplan og implementering af Eros.
 • Fælles sprog – metoder, begreber
  Herunder LPD, praksisfællesskaber mv.
 • Team-udvikling

Lederudvikling

Gennem 2006 har vi haft fokus på Det Forpligtende Arbejdsmæssige Fællesskab, som værkstederne udgør, og de muligheder eleverne har for at bidrage til opgaveløsningen og fællesskabet her.

Arbejdsmetoden er primært dokumentation på værkstedsniveau via analyseskemaer, med efterfølgende sparring / coaching af ledelsen, fulgt op af afprøvning, udvikling og implementering af formulerede indsatsområder i værkstedsarbejdet.
Der har også i perioden været fokus på team udvikling, der er således udarbejdet teamkontrakter for alle teams, som tydeliggør teamets opgaver og ansvarsområder.

I det fortsatte lederudviklingsforløb, er der fokus på coaching og organisationsudvikling. I 2007 skal vi udover fortsat udvikling og implementering i værkstederne, arbejde videre med, teamudvikling/lederudvikling og relationskompetence.

Projekt ”Udvikling og afprøvningaf værktøjer til realkompetencevurdering af marginaliserede unge:”

Med udgangen af 2006 afsluttedes det projekt under Den Europæiske Socialfond, hvor vi har været partner i samarbejde med 3 andre produktionsskoler.

Projektet havde til formål at udvikle en ”digital værktøjskasse” med værktøjer til realkompetencevurdering af elever på produktionsskoler.
Dette arbejde er nu afsluttet. I efteråret 2006 er projektets arbejde præsenteret for ca. 400 medarbejdere fra produktionsskoler landet over, det skete på PSF´s (Skoleforeningen) landsdækkende pædagogiske dage.

Resultaterne – den digitale værktøjskasse – baggrundsmateriale mv. kan ses og frit benyttes fra projektets hjemmeside.

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Seneste indlæg