Lovgrundlag

//Lovgrundlag
Lovgrundlag 2014-08-06T13:04:32+00:00

Produktionsskolernes lovgrundlag er senest revideret vedlovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006 om produktionsskoler.