Værdigrundlag

//Værdigrundlag
Værdigrundlag 2018-06-19T05:49:48+00:00

Arbejdet på Aalborg Produktionsskole bygger på følgende værdier:

Vi er troværdige og ansvarlige; det betyder at:

 • På Aalborg Produktionsskole opsøger vi elever, som ikke møder.
 • På Aalborg produktionsskole skaber vi rollemodeller.
 • På Aalborg Produktionsskole producerer vi varer af høj kvalitet.
 • På Aalborg Produktionsskole bruger vi hinanden på tværs f.eks. i kollegial Sparrings/fagligt supplement.
 • På Aalborg produktionsskole har vi en nærværende daglig ledelse og demokrati.
 • På Aalborg Produktionsskole ved står vi os, hvem vi er og hvad vi kan, men udfordrer og udvikler os gerne.
 • På Aalborg Produktionsskole er vi ærlige og siger til og fra i forhold til hinanden.

Vi viser hinanden tillid; det betyder at:

 • På Aalborg Produktionsskole tror vi som udgangspunkt på vores medmennesker.
 • På Aalborg Produktionsskole opbygger vi respekt gennem tillid.
 • På Aalborg Produktionsskole tager vi ansvar for at gøre opmærksom på det, når vores tillid bliver svigtet.
 • På Aalborg Produktionsskole er vi åbne og lydhøre over for kritik.
 • På Aalborg Produktionsskole praktiserer vi tilliden på det personlige plan ved at inddrage hinanden i planlægning og beslutninger.

Vi udvikler og engagerer os i fællesskabet, det betyder at:

På Aalborg Produktionsskole udvikler vi os ved at engagere os i fællesskabet ved f.eks. at; søge hjælp hos hinanden f.eks. kollegial respons, evaluere, give kritik m.m., afholde fælles interne udviklingsdage f.eks. personaleeftermiddage, pædagogiske dage, gruppearbejde på tværs af afdelingerne m.m., afholde fælles arrangementer med andre skoler f.eks. kulturarrangementer, branchemøder m.m.

Vi respekterer det enkelte individs ret til at være; det betyder at:

På Aalborg Produktionsskole respekterer vi alle som mennesker uanset udseende, men forbeholder os retten til at sortere i målgruppen ( f.eks. nazi/rocker/våben/osv.). På Aalborg Produktionsskole gives mulighed for personlig udvikling for både elever og personale.

På Aalborg Produktionsskole støtter vi eleven i personlig udvikling: Uddannelse, job, interesser, socialt, jeg et.

På Aalborg Produktionsskole er vi opmærksomme på eleven: Snakker, lytter, finder ind til deres behov og forventninger. På Aalborg Produktionsskole skal man åbent og ærligt give respons under hensyntagen til den enkelte (modtageren).

På Aalborg Produktionsskole skal man som ny føle sig velkommen.

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Seneste indlæg